ژاله نور | کارکنان

شرکت ژاله نور با هدف تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و با بکارگیری دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته و نیروهای غلمی و متخصص در واحدهای مختلف خود، گامی بزرگ در جهت رسیدن به محصولات با کیفیت و در نتیجه رضایت مشتریان برداشته است.
ایم واحدها عبارتند از:

واحد فروش
واحد کنترل کیفیت
واحد تولیدی و بسته بندی
واحد طراحی
واحد تظمین کیفیت
واحد تعمیرات و مهتدسی
واحد برنامه‌ریزی
واحد R&D
واحد مالی